English Nederlands Français

Roc du Maroc 2020

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Persoonlijke gegevens

Voornaam *
Naam *
Straat + nr *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email *

Bijkomende informatie

Team naam OF solo *
Ik neem deel aan de categorie "wedstrijd" (minimaal per 2) *

Beroep *
Hoe hebt u ons leren kennen *
Extra informatie

Algemene reisvoorwaarden

Ondergetekende, inschrijver, verklaart het programma van hoger genoemde reis ontvangen te hebben alsook kennis genomen te hebben van alle voorwaarden van dit reiscontract alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator en reisbemiddelaar, zoals vermeld in bijlage, te aanvaarden en gaat hiermee akkoord.

De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Lees hier de algemene reisvoorwaarden

Voor akkoord *

Kostprijs

Kostprijs *Verzekering

  • Deze verzekering kan enkel onderschreven worden voor deelnemers uit de Benelux.
  • Verzekeringsmaatschappij : Allianz Global Assistance (algemene voorwaarden van de polis)

Type verzekering *
Voorschot en betaling

Gelieve het voorschot van 695 € te betalen onmiddellijk na registratie.
Het resterende bedrag dient uiterlijk vóór 31 JULI 2020 betaald te worden.
Bankgegevens:
IBAN: BE54731032478197 * BIC: KREDBEBB
MEDEDELING: registratiekosten, voorschot of saldo RDM 2020 + naam


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De hierna vermelde verzekering dekt de financiële aansprakelijkheid van de reisorganisator/reisbemiddelaar:
Vlaamse Solidariteit Reisgelden
Amlin Insurance verzekering financieel onvermogen
Amlin Europe NV
Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel

JOWI REIZEN BVBA is houder van het kwaliteitslabel Vergund Reisbureau, afgeleverd door Toerisme Vlaanderen.Conform de uitvoeringsbesluiten van 19/07/2007 van de Vlaamse Regering met betrekking tot het decreet van 02/03/2007 over het statuut van reisbureaus.